DPDC

Moderní systém vhodný pro výrobu velkých dílů nákladních vozidel, autobusů, stavebních strojů nebo zemědělských vozidel.

Co je poly-DCPD RIM?

Poly-DCPD je reaktivní systém na bázi dicyklopentadienu (DCPD).

V Promens Zlín v současnosti zpracovává poly-DCPD systém s komerčním názvem Telene, který se ukazuje jako optimální pro výrobu velkých dílů.

Telene je technologicky elegantní systém, který se vyznačuje řadou vynikajících užitných vlastností.

Praktické výhody poly-DCPD

Široké možnosti výroby

Možnost výroby dílů o tloušťkách od několika jednotek do stovek milimetrů a o hmotnosti nástřiku až několika desítek kg

Levnější formy

Nízká teplota polymerace a princip nízko tlakové technologie umožňuje použití nízkonákladových forem

Vysoký modul polymeru bez nutnosti použití plniv
Excelentní chemická odolnost
Snadná lakovatelnost
Vysoká rázová houževnatost – i za nízkých teplot
Výborné elektrické vlastnosti
Absence vnitřního pnutí, tzv. studených spojů

Výběr vlastností materiálu Telene za normální teploty

Vlastnost

Jednotka

N1000 (*)


tahový modul

MPa

1860


pevnost v tahu

MPa

46


tažnost

%

4


rázová houženovnatost Izod (při 25° C)

N.m/m

378


HDT

°C

115


hustota

g/cm3

1.03


Jak se poly-DCPD materiál zpracovává?

Podstatou technologie RIM je nástřik monomerní směsi přímo do výrobní formy, kde za specifických podmínek směs polymeruje. Po skončení polymerace je z formy vyjímán hotový výrobek.

Doprovodnými podmínkami tohoto procesu je velmi nízká viskozita nastřikované hmoty o teplotě nižší než je teplota formy.

Na rozdíl od klasického vstřikování, kde je tavenina vstřikována vysokým tlakem do formy výrazně chladnější než teplota taveniny, je u technologie aplikován nízký tlak. To umožňuje vyrábět na relativně malém zařízení velké díly (desítky kilogramů) a používat lehké formy.

Fotografie z výroby

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google