„Klíč k úspěšnému podnikání vidím mimo jiné ve schopnosti uvolnit potenciál lidí pro společnou věc a ve schopnosti rychlé realizace myšlenky v praxi,“ říká Robert Zatloukal v rozhovoru pro časopis Hospodářské komory.

Pro naši firmu se stala společenská odpovědnost, známá pod zkratkou CSR, mantrou v podnikání. Že se tato strategie vyplácí, na tom se shodnou i s HR manažerkou Ivetou Dědkovou.

Celý rozhovor si můžete přečíst v archivu časopisu Komora na tomto odkazu (strana 14 a 15).

Co bylo prvotním impulzem, který přivedl vaši společnost ke společenské odpovědnosti?

Robert Zatloukal: Pokud si dobře pamatuji, impulzem pro mne okolo roku 2001 byla zlínská okresní komora, která mne tehdy oslovila, abych odprezentoval příspěvek na národní konferenci CSR.

Jak se ostatně výrobní společnost RPC PROMENS podnikající na poli automobilového průmyslu dostane k takovému konceptu?

Robert Zatloukal: Přes veškeré trendy je to pořád ještě o lidech. Dát podnikání smysl znamená i uvědomění si CSR.

Jaká je tedy vaše firemní strategie v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelného rozvoje?

Robert Zatloukal: Naší strategií je, že jsme podnikem, se kterým a ve kterém se dobře spolupracuje. V širším kontextu přispíváme k hrubému domácímu štěstí České republiky, tedy nejen k růstu hrubého domácího produktu.

A je tato strategie propojitelná s obchodními cíli firmy?

Robert Zatloukal: CSR strategie jako součást firemní kultury spoluvytváří prostředí, které umožňuje realizaci jak našich dlouhodobých podnikových cílů, tak i cílů všech našich partnerů. Promítá se přímo do poslání firmy a firemní vize.

Jaké zajímavé projekty v oblasti společenské odpovědnosti se vám podařilo v poslední době zrealizovat?

Iveta Dědková: Projektů, které v této oblasti běží, je celá řada. Z těch posledních můžu jmenovat například účast pracovníků na charitativním běhu pro podporu potřebným, podporu mateřské školky pro děti s očními vadami (dražbou obrazu zaměstnanců), dále firemní podporu Dobrého anděla, ale i spolupráci s největší českou pojišťovnou pro podporu projektu Zdravá firma.


Zaměstnance vnímáme jako partnery pro náš byznys a pro prostředí, ve kterém žijeme.

Protože je-li šťastný náš zaměstnanec, má to poté pozitivní vliv jak na jeho okolí a rodiny, tak na naše zaměstnance.

Robert Zatloukal, ředitel Promens Zlín

Hlavním jmenovatelem je uvědomění našich lidí v oblasti péče o své zdraví, životní prostředí a také to, že jako jednotlivci i jako firma nejsme lhostejní ke kolegům a partnerům, vážíme si vzájemné spolupráce a postupně tak utužujeme loajalitu k firmě.

Jak inspirujete své zaměstnance a kdo inspiruje naopak vás? Když se řekne společenská odpovědnost, co konkrétně to znamená pro vás jako pro osobu?

Robert Zatloukal: Zaměstnance inspirujeme zejména zaměřeným a sdíleným budováním firemní kultury s jejich aktivním zapojením od tvorby až po vlastní žití v praxi. Firemní kulturou pak rozumíme našich osm hodnot, poslání a vizi podniku.

V praxi například každý pracovník absolvuje čtyřdenní seminář, který mu ukáže způsob, jak může postupovat při sladění smyslu, proč chodí do práce (kromě peněz), s posláním firmy.

Mne osobně pak inspiruje fakt, jaké jsou nevyužité možnosti práce s lidmi a projekty, které propojují výsledky a radost z toho, co lidi dělají současně.

Jaké výhody a hmatatelné benefity ve strategii CSR tedy vidíte?

CSR pro nás primárně představuje péči o zaměstnance, které vnímáme jako partnery pro náš byznys a pro prostředí, ve kterém žijeme. Protože je-li šťastný náš zaměstnanec, má to poté pozitivní vliv jak na jeho okolí a rodiny, tak na naše zákazníky.

Mottem naší vize je „Naši lidé uvádí plasty do pohybu a vize našich partnerů v realitu“, přičemž partnery rozumíme nejen zákazníky, ale i další spolupracující subjekty a naše zaměstnance.

Segment trhu, ve kterém se pohybujeme, je turbulentní a neustále se mění, a tak je pro naši společnost výzvou soustředit se na osobní rozvoj jednotlivců způsobem, který pomůže být silnější vysokou úroveň důvěry. To má samozřejmě mimo jiné velmi pozitivní vliv na rychlost realizace našich záměrů i na celkové náklady s tím spojené.

Co vám to konkrétně přineslo?

Robert Zatloukal: Stali jsme se zajímavými pro pracovníky, kteří mají výsledky a hledají vztahy, tedy odpovídající prostředí pro práci a pro svůj rozvoj. V neposlední řadě nám to přineslo nadprůměrnou stabilitu zaměstnanců.

V situaci, kdy znalostní zaměstnanci často nepotřebují firmy, ale firmy potřebují zaměstnance, je to jedna z nejdůležitějších věcí.

Iveta Dědková: Praktickým dopadem je právě míra fluktuace hluboko pod průměrem regionu (dlouhodobě mezi 1 až 2 procenty). V rámci rozvoje firemní kultury je dopadem také umístění v soutěži Progresivní zaměstnavatel Zlínského kraje 2017. Soutěž vyhlašuje společnost Sodexo spolu s Klubem zaměstnavatelů a hodnotí auditorská společnost PWC.

Firmy jsou hodnoceny z pohledu ekonomických výsledků, míry fluktuace, počtu zaměstnanců v poměru na mzdové náklady, bonusový a benefitní systém, firemní kulturu, přístupu k zaměstnancům a podobně.

Dalším dopadem je vnímání bezpečnosti jako jedné z priorit firemních hodnot. Důsledně trváme na rozvoji povědomí o tom, jak se chovat, abychom udělali naše pracovní prostředí bezpečnější. A to od ergonomie pracovišť, ochranných osobních pracovních pomůcek až například po zaškolení práce s noži.

S tím souvisí také důraz na zdraví našich pracovníků v různých akcích, které projekt zahrnuje, tedy od očkování a fyzioterapie až po semináře o zdravém stravování či podporu účasti zaměstnanců v rámci akce Do práce na kole.

Jak tyto projekty vnímají vaši zaměstnanci a klienti?

Robert Zatloukal: Celkově velmi dobře. Co se týká zaměstnanců, vše začíná převzetím odpovědnosti jednotlivce za své štěstí, a to není lehká věc. Pokud jde o partnery, uvedu jeden příklad. Nedávno mi jeden řekl, že jsme jeden z mála podniků, kde naši lidi pozdraví návštěvu.